เอกลักษณ์ ร่มไม้สวย กล้วยไม้หลากสีสัน มนุษย์สัมพันธ์ดี อัตลักษณ์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  

Get Adobe Flash player
ที่ตั้ง                                 
181 หมู่ที่ 18 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 โทร 042-722261
                   เขตติดต่อ                           ทิศเหนือ ทุ่งนา
                   ทิศใต้                                จดวัดบ้านโนนสวรรค์
                   ทิศตะวันตก                         จดถนนนิตโย อ. สว่างแดนดิน  จ. สกลนคร
                                                          ห่างจากที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน 2 กม.พื้นที่14 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
                   สภาพการครอบครองที่ดิน         ที่ดินของวิทยาลัย