ผลการแข่งขัน 

Pre-saeson TA Thailand Amateur League 2019